Constructlar

Prsian English
Powered by Google TranslateTranslate
Persian English

این سیستم از چندین نوار مویی که روی توپی‌هایی بر روی شافت اصلی قرار گرفته‌اند نصب شده‌است و برسی با قطر تقریبی 300 میلیمتری را تشکیل می‌دهد. طراحی برس نواری به گونه‌ای است که اجازه می‌دهد مواد از روی برس به سرعت تخلیه شوند تا از انباشت مواد روی آن جلوگیری شود.


تحویل اکسپرس
تحویل اکسپرس

کیفیت بالا
کیفیت بالا

خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش

مشاوره فنی
مشاوره فنی

شروع قیمت از 0 تومان
وضعیت موجودی موجودقطعات استاندارد استفاده شده در این تجهیز از این برندها تامین می‌شود