Constructlar

Prsian English
Powered by Google TranslateTranslate
Persian English

سیستم انتقال مواد به روش ایراسلاید (Fluid slides) اقتصادی‌ترین روش انتقال مواد پودری می‌باشد. در این سیستم مواد به صورت یک سیال جابجا می‌شود.
معمول‌ترین کاربرد ایر اسلایدها در جابجایی مواد با هوا با شیب حدودا 5 تا 15 درجه بصورت کاهشی می‌باشد.
زاویه نصب این سیستم به نوع و چگالی مواد بستگی دارد.
کارایی این روش به ماده حمل شده، زاویه کاهشی (شیب مجموعه) و پارچه هوادهی وابسته است. ایراسلایدها اغلب در طول چند صد متر طراحی و نصب می‌شوند.


تحویل اکسپرس
تحویل اکسپرس

کیفیت بالا
کیفیت بالا

خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش

مشاوره فنی
مشاوره فنی

شروع قیمت از 0 تومان
وضعیت موجودی موجودقطعات استاندارد استفاده شده در این تجهیز از این برندها تامین می‌شود